SENDA DEL BARRANC DELS COSSIS

Senda del Barranc dels Cossis


Longitud: 3 km
Duració aproximada:
1’5 h.
Desnivell:
210 m.

La senda comença a un pal indicador que apareix aproximadament a 5,5 km de Quatretonda pel Camí de la Serra, 25 metres abans d’aplegar al Pla dels Engolidors. Com a primer element humà remarcable trobem la Casa de l’Aigua, una construcció que ens transporta a uns altres temps en els quals s’habitaven les serres. Amb quatre camallades des de la casa i seguint el caminet que entra al barranc s’arriba a la Fonteta del Barranc de l’Aigua. És una font d’aigua neta i bona que raja durant tot l’any, fins i tot en el fort de l’estiu. La veritat és que la frescor del lloc, en contrast amb l’aspror de la rodalia, convida a fer una parada per pegar algun glop d’aigua.

L’itinerari continua pel costat de la casa en direcció a migjorn i cercant el Barranc dels Cossis. En començar a entrar al barranc pel vessant dret sorprén primer que res la vista que ofereix l’ombria que queda a la dreta. Es tracta de la part obaga de La Buitrera, poblada actualment d’una vegetació ufanosa constituïda per carrasques, pins, arbocers, marfulls i alguna olivera que es resisteix a desaparéixer. A continuació d’aquesta ombria apareix el Racó de les Tenalles, anomenat així per la forma que fa la confluència dels dos barracons que per allí davallen. Aquest racó queda entremig de La Bruitera, a la dreta, i la Bruitera Alta, a l’esquerra.

Cava del cossis

Després de passar pel costat de les canteres la senda fa un forc. El ramal de l’esquerre passa per damunt d’una sospedrada d’uns dos metres d’alçària i mena a dues caves, una primera d’uns cinc metres de llargària i un poc més avant una segona d’uns vuitanta metres, amb un tram picat fins a la seua entrada i que fa caure l’aigua en cascada quan plou molt. Aquestes caves es van fer allà pels anys cinquanta a fi de traure aigua i conduir-la per una canonada cap al poble de Quatretonda.

Des de l’encreuament, l’altre ramal continua fins als Cossis. Els Cossis són dos grans vaixells que apareixen junt amb dues bassetes d’obra que servien abans per recollir l’aigua que baixava després a la població. A la vora hi ha el Pou dels Cossis, que fa uns quinze metres de fondària. A partir dels Cossis i per davant del pou la senda segueix cap amunt eixint ja del llit del barranc. El recorregut durant aquest tram es fa tot costera amunt, fins i tot en un lloc s’arriba a grimpar un poc per salvar un recingló.

En el punt més alt de la ruta trobem la Caseta de Petxina. La caseta junt amb les oliveres que la volten van ser antigament una parada que aprofitava el collet que allí fa la serra per a caçar al tord. Una mica més endavant de la Caseta de Petxina trobem una bifurcació en dos ramals que se separen a sobre del barranc que s’obre de Sud a Nord, a la part de llevant de la caseta: el Barrancó de Mingo, un dels inicis del Barranc Fondo. El ramal de la dreta, cap amunt del barranc, mena al Corral d’en Caus, el qual aprofitava abans, en el temps dels pastors i dels ramats per la serra, com a recés per tancar els animals. Un poc abans d’arribar-hi, haurem connectat amb la PR-172 en el punt en que aquesta comença a baixar en direcció al poble per la Perola del Barranc dels Conills cap el Cara-sol de l’Avenc.

Tornant a la bifurcació a la vora de la Caseta de Petxina, tenim també el ramal de l’esquerre, que després de passar el recingló i creuar el barranc, davalla pel vessant dret de la capçalera del Barranc Fondo fins a enllaçar amb la PRV-172, ja molt a prop de la Cava de la Falaguera. La baixada per aquest barranc, de fondària considerable i de vegetació en alguns trams molt recuperada, permet gaudir d’unes bones vistes del Buscarró i de Les Foietes.

Cava de la Falaguera

Pou dels cossis