HISTÒRIA D’UNES FALLES A QUATRETONDA

Història d’unes falles a Quatretonda

Ara fa just 60 anys de la desaparició de la festa fallera a Quatretonda. Entre els anys 1958 i 1963, la població va viure un període faller en aquestes dates significatives de març. Una etapa de la nostra historia en general, i de les nostres festes en particular, ben singular, ja que de falles, en tota esta rodalia i tret de grans poblacions, no se’n feien. Així que, salvant les distàncies, fou una festa comparable a les de Sant Pere, doncs la vesprada de Sant Josep, Quatretonda atreia també gran quantitat de veïns i forasters. Una festa que si bé comença en 1924/25, viurà el seu període àlgid en els sis anys que arranquen del 58, i que foren molt més que monuments fallers, no debades s’organitzaren les presentacions de falleres, actuacions teatrals importants, balls, ofrenes, etc.

Les dues primeres falles de Quatretonda han estat les grans “desconegudes”: hi va haver una abans de la Guerra Civil Espanyola, aproximadament pel 1924, i posteriorment una altra en el 1957. La del 1924 fou plantada a la plaça del Campanar davant l’antic Ajuntament o “casa la Vila”. Fou concebuda com una estructura horitzontal i teatral. Tenia com a base una plataforma o escenari sobre el qual descansava l’escena: l’home tocava la guitarra i la seua dona, anomenada Pepa Aurora, cantava. Era un matrimoni conegut al poble, ja que venia sovint a tocar.

La falla de 1957, poques persones poden dir que l’han vista, va ser una falla discreta i quasi invisible. Va estar plantada només unes poques hores i va ser retirada per les autoritats per no tenir permís de “plantà”.

En 1958, esta vegada amb permís de les autoritats, es va plantar falla a la Plaça de l’Oliver (abans del Caudillo). Una falla que representava a Salvaoret (l’artista faller local) amb una ruixadora banyant un abaeget.

En 1959 es va crear una junta directiva o comissió fallera que s’encarregaria de fer i d’organitzar la festa de Falles. Aquesta comissió estava formada pels fallers (dos grups d’amics, homes ja casats) i les falleres (colles de xiques joves que tenien ganes de ser-ho). La festa organitzada es va celebrar al voltant d’uns 5 anys, des de 1959 a 1963. També es van plantar falles infantils al llarg dels anys 1961, 1962 i 1963.

Salvador Benavent i Alberola (1905-1985), conegut com Salvaoret, era propietari d’una tenda de queviures a la Plaça de l’Oliver i tot el poble el va reconèixer com un gran artista faller. Va ser l’encarregat de fer les falles durant aquells anys fins acceptar l’encarrec de la Falla Sant-Josep – Raval de Gandia l’any 1964. A partir aquell any s’havia acabat definitivament la festa de les Falles a Quatretonda.

Des d’aleshores, ocasionalment entitats i col·lectius del poble han recordat les dates falleres amb xicotets monuments autoelaborats, com ara els de l’escoleta infantil o el programa de majors.

Extret del llibre Quatretonda en Falles. Biblioteca Quatretondenca. Nº 28.  Inés Mahiques Benavent. (2003).

Falla de 1958
Fallera fent l'ofrena
Falla de 1924